کاملترین فایل(مقاله آموزشی بررسی مفاهیم عرفان و صوفی)

چکیده: دردم از یار است و درمان نیز هم دل فدای او شد و جان نیز هم آنانكه اهل هدایتند دارای چراغ معرفتند محرم اسرار حضرت عزتند هر حجایی در راه افتدمیبرند و هوای نفس را به ریاضت از خود دور كنند بهترین كارها شناختن حق تعالی است كه اولو آخر همه چیزهاست. عمقاله آموزشی بررسی مفاهیم عرفان و صوفی||یو جِی41002317|ujc41002317|مقاله, خرید مقاله ,دانلود مقاله, دانلود و خرید مقاله , مقاله آماده,خرید مقاله آماده, دانلود و خرید مقاله آماده
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان مقاله آموزشی بررسی مفاهیم عرفان و صوفیآماده دریافت می باشد .

چکیده:
دردم‌ از یار است‌ و درمان‌ نیز هم‌
دل‌ فدای‌ او شد و جان‌ نیز هم‌
آنانكه‌ اهل‌ هدایتند دارای‌ چراغ‌ معرفتند محرم‌ اسرار حضرت‌ عزتند هر حجایی‌ در راه‌ افتدمی‌برند و هوای‌ نفس‌ را به‌ ریاضت‌ از خود دور كنند بهترین‌ كارها شناختن‌ حق‌ تعالی‌ است‌ كه‌ اول‌و آخر همه‌ چیزهاست‌.
عرفان‌ یكی‌ از تابناك‌ترین‌ تجلیات‌ اندیشه‌ بشری‌ است‌ كه‌ موجب‌ و موجد بسیاری‌ ازپدیده‌های‌ فكری‌ و هنری‌ بوده‌ است‌ و آن‌ طریقه‌ای‌ از معرفت‌ در نزد آن‌ دسته‌ از صاحب‌ نظران‌است‌ كه‌ بر خلاف‌ اهل‌ برهان‌ و كشف‌ حقیقت‌ بر ذوق‌ و اشراق‌، بیشتر اعتماد دارند تا بر عقل‌ واستدلال‌.
اساس‌ عرفان‌ عبارتست‌ از اعتقاد به‌ امكان‌ ادراك‌ حقیقت‌ از طریق‌ علم‌ حضوری‌ و اتحاد عاقل‌و معقول‌ به‌ عالم‌ درون‌ و بدین‌ قرار، عارف‌ ذات‌ مطلق‌ را نه‌ به‌ برهان‌، بلكه‌ به‌ ذوق‌ و وجد درك‌می‌كند و به‌ اعتقاد او اگر برای‌ دریافت‌ جمال‌ حق‌ و نیل‌ به‌ آن‌ راهی‌ هست‌ راه‌ عشق‌ است‌ نه‌ راه‌عقل‌ .
و اما درد همان‌ عشق‌ است‌ و درمان‌ همان‌ وصل‌. گرچه‌ پیر هرات‌ گوید «عشق‌ درد نیست‌ لیكن‌به‌ درد آرد» و هم‌ در این‌ راه‌ خطرات‌ بسیار است‌ و سرها باید انداخت‌ و جانها فدا كرد.